ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลข โทรศัพท์ e-mail
นางเพ็ญศรี บุญจันทร์ ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน
09-9625-2296pphen.19@gmail.com
นางพร้อมใจ พรมศรีนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ09-3075-4718
นายอนุวัฒน์ ศิโลนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ09-5242-7159anuwatsilo774@gmail.com